Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2015, s. 16

Halina PospiszylSkoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

1 Kor 15,21–22

 

Tymi słowami wielkiej nadziei chcę w imieniu Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce pożegnać Cię, Halinko.

Byłaś wśród nas aktywna, nie tylko w swojej parafii, ale w społeczności całego Kościoła jako delegatka na Synod oraz przez wiele lat jako członkini synodalnej komisji rewizyjnej.

Pamiętamy Twój uśmiech. Widoczne było Twoje zaangażowanie. Twoje wypowiedzi były szczere. Starałaś się zawsze znaleźć najlepsze rozwiązania jednocześnie pilnując, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem i było uczciwe.

Otaczający nas świat usiłuje nas oswoić z wszechobecną kreatywnością, usiłując nas przekonać, że wszystko jest względne, że to właściwie my możemy stawać się normą wszystkiego. Dla Ciebie taki stan był nie do pomyślenia. Twoja wiara była jedyną normą Twego życia, a sposób postępowania musiał być jej podporządkowany. Stąd też tak wiele przyjaźni dla Ciebie oraz podziwu. Wiedziałaś, że przesłanie Jezusa, zapisane na kartach Ewangelii, jest żywe jeśli przekazane jest przez świadków. Ty byłaś takim świadkiem.

Widzieliśmy, jak w ostatnich latach radością Twojego życia były Twoje wnuki. Jak z przejęciem opowiadałaś o tym, jak się rozwijają, jaki mają do Ciebie stosunek.

Chyba to właśnie powinno pozostać dla nas wzorem, że w tak zwyczajny sposób możemy zaangażować się w życie, w miłość do swoich bliskich, w pracę dla swojego Kościoła.

I mamy tę ufność, jeszcze raz powtarzając za apostołem Pawłem, że tak, jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Dzięki wierze w Chrystusa i w jego zmartwychwstanie możemy się cieszyć świadomością swojego zmartwychwstania i swojego życia w społeczności ludzi wierzących. I niech to będzie dla nas drogowskazem i pociechą.

* * * * *

Ewa Jóźwiak – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (tekst pożegnania wygłoszony 14 lutego 2015 r. w Zelowie podczas pogrzebu Haliny Pospiszył)