Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2011

Alfred Leon Tschirschnitz urodził się 10 marca 1948 roku w Warszawie. Jego rodzina od lat należała do luterańskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Dziadek i ojciec byli znanymi na Mokotowie właścicielami dużej piekarni.
     Jako młody chłopak zainteresował się starożytnością i chciał studiować archeologię. Choć nie dostał się na wymarzone studia, przez rok jako wolny słuchacz uczestniczył w wykładach prof. Kazimierza Michałowskiego. Pod wpływem ks. Karola Messerschmitta zdecydował się na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zachęcony możliwością poznawania języków biblijnych, zwłaszcza hebrajskiego. Pierwsza miłość do starożytnego Egiptu nigdy w Nim nie wygasła (potrafił czytać i pisać hieroglify), stał się także cenionym znawcą języków biblijnych.


    W czerwcu 1972 roku uzyskał stopień magistra teologii ewangelickiej, a w lutym 1973 roku rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu i Języka Hebraskiego. W styczniu 1988 roku obronił rozprawę doktorską, zaś w listopadzie 2008 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego ChAT. 14 kwietnia 2011 roku, trzy miesiące przed śmiercią, w pięknym stylu zdał kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy Kult Baala i Aszery w tekstach Starego Testamentu. Studium historyczno-teologiczne1, z czego był bardzo dumny. Miał tak wiele planów na przyszłość – m.in. chciał wydać drugie, rozszerzone i poprawione, wydanie Dziejów ludów biblijnych – podręcznika używanego nie tylko w ChAT, ale i róż­nych seminariach teologicznych.
    Przez 38 lat wykładał w ChAT, z ogromnym zaangażowaniem ucząc studentów wszystkiego, co wiązało się ze Starym Testamentem. Był chodzącą encyklopedią judaizmu i starożytności, znanym biblistą, autorem wielu prac naukowych. Nawet ludzie, którzy Go nie znali osobiście, na hasło „Tschirschnitz” pytali: „A, to ten od Dziejów ludów biblijnych?” Jako biegły hebraista tłumaczył księgi Starego Testamentu, m.in. Księgę Psalmów, którą znajdziemy w ekumenicznym przekładzie Pisma Świętego wydanym przez Towarzystwo Biblijne, był członkiem zespołu tłumaczy Ekumenicznego Wydania Pisma Świętego. Pracował też nad emendacją Biblii Warszawskiej. Czasami żartobliwie mawiał, że „rozmawia z Jahwe w Jego języku”.
    Wychował się w Warszawie, ale dorosłe życie spędził na Mazurach. 3 grudnia 1972 roku został ordynowany na księdza Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a następnie skierowany do pracy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie (Diecezja Mazurska). W czasie pracy duszpasterskiej, najpierw jako wikariusz, a potem jako proboszcz, obsługiwał parafię w Ostródzie, a także następujące filiały parafialne: Olsztynek, Mańki, Iława, Biskupiec Pomorski, Zalewo, Łęguty, Morąg, Pasłęk, Elbląg i Mikołajki Pomorskie. Jesienią 1991 roku został proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie i Rańsku, a rok później (1992) wybrano Go na stanowisko zastępcy biskupa diecezjalnego Diecezji Mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, którą to funkcję sprawował do 1997 roku.
    Bardzo dobry kaznodzieja, swoje interesujące kazania zawsze mocno opierał na Piśmie Świętym („przemycając” zwykle informacje naukowe dotyczące Starego Testamentu), ukazując związek prawd i wydarzeń biblijnych z życiem słuchaczy, dając im impulsy do dalszych rozmyślań i działania. Już w niedzielę wieczorem czytał tekst kazalny przypadający na następny tydzień, rozmyślał nad nim przez kolejne dni, precyzując i cyzelując to, co zamierzał przekazać słuchaczom. Pomimo tego czasami powtarzał znane powiedzenie kaznodziejów, że „najlepsze myśli przychodzą wtedy, gdy schodzi się z kazalnicy”. Niestety, nigdy nie zapisywał tego, co chciał wygłosić.
    W swojej pracy duszpasterskiej co roku brał czynny udział w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, zapraszając księży różnych konfesji ze Szczytna i Olsztyna na nabożeństwa ekumeniczne w kościele ewangelickim. Z kolei On sam też był zapraszany przez księży katolickich do wygłaszania homilii podczas mszy ekumenicznych w kościołach rzymskokatolickich.

Mirosława R. Weremiejewicz

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl