Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 1997

...Pan, nasz Bóg i Ojciec, w miłosierdziu swym wielki, dał nam możliwość obcowania z Księdzem Bogdanem, człowiekiem, którego miłość do Boga i ludzi będzie dla nas wzorem, ukojeniem i nadzieją. Ksiądz Bogdan wzbudził we mnie potrzebę przebaczania, uwolnił od ciężaru nienawiści. Łaska potrzeby przebaczania pozostanie z nami. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Apostoł Paweł mówił: „W życiu i śmierci należymy do Pana”. Dziękuję, Księże Bogdanie, za dobrotliwy uśmiech i mądre rady.

[Wilnianka, żołnierz Armii Krajowej, sanitariuszka, więźniarka polityczna z Wronek. Nazwisko znane Redakcji]