Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

11 / 1996

Nekrologi oraz informacje o poległych i zamordowanych współwyznawcach publikowaliśmy w „Jednocie” kilkunastokrotnie, ostatnio w numerach 8 i 11/94 oraz 11/95. Obecnie zamieszczamy notki o osobach dotąd nie wspomnianych oraz uzupełnienia – red.

Jan ANDERS (Andersz), plutonowy „Gryf, w czasie Powstania Warszawskiego żołnierz 2 drużyny 4 plutonu 1 kompanii „Maciek” batalionu „Zośka” AK; zaginął. Ostatni raz widziany 30 VII 1944 r. w rejonie pl. Krasińskich.

Janusz GNOIŃSKI, syn Stanisława, ur. w 1924 r. w Warszawie, „Jacek”, w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim żołnierz AK w batalionie „Parasol” w 3 plutonie w 3 kompanii. Zginął na Starym Mieście 25 VIII 1944 r.

Jerzy BERLAND, syn Eugenii i Grzegorza, ur. 6 VI 1888 r. w Moskwie, adwokat, zginął w lutym 1943 r. w Warszawie z powodu żydowskiego pochodzenia.

Piotr GOVENLOCK, ur. 27 VII 1887 r. w Radziejowicach, syn Tomasza Edwarda i Małgorzaty z domu Govenlock, schwytany w łapance, został rozstrzelany 1 III 1944 r. w Podkowie Leśnej przy ul. Bukowej.

Elżbieta BERLAND z domu Zyziemska, córka Eugenii i Joachima, ur. 28 XII 1893 r. w Słonimiu, zginęła w lutym 1943 r. w Warszawie z powodu żydowskiego pochodzenia.

Lidia Zuzanna BILIŃSKA z domu Jaroszewicz, córka Władysława i Amalii z domu Kolberg, ur. 4 IV 1901 r. w Warszawie. 25 IX 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego, została zastrzelona przez Niemców na Mokotowie w ogrodzie domu przy ul. Odyńca 33.

Tadeusz Aleksander KARSZO-SIEDLEWSKI, syn Władysława i Anieli z domu Grodzińskiej, ur. 17VII 1893 r, w Warszawie, delegat Komendanta Straży Obywatelskiej do specjalnych poruczeń w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. Zmarł 24 IX 1939 r. na skutek ran odniesionych w czasie pełnienia obowiązków.

Stanisław Jan KRONENBERG, syn Aleksandra i Marii z domu Pigłowskiej, został rozstrzelany 4 VIII 1944 r. w Radzyminie w wieku 53 lat.

Maria Amelia CHĄDZYŃSKA I voto Grabowska z domu Foland, córka Henryka i Leonory z domu Benni, ur. w 1905 r. w Tbilisi na Kaukazie, prawdopodobnie zadenuncjowana przez volksdeutscha, aresztowana 26 II 1940 r. i tego samego dnia rozstrzelana w Palmirach.

Wanda Anastazja KRONENBERG, ur. w Anglii, zmarła w Warszawie 6 IX 1944 r. na skutek działań wojennych w wieku 50 lat.

Andrzej DŁUGOSZOWSKI, syn Jerzego i Hanny z domu Zielińskiej, ur. 4 XI 1922 r. w Warszawie, podharcmistrz porucznik „Długi”, „Długi Andrzej”, „Krokodyl Długi”, „Gandhi”, „Andrzej Klanecki”, kolejno drużynowy 23 WDH [Warszawskiej Drużyny Harcerskiej] „Pomarańczarnia” hufca „Mokotów Górny”, dowódca 1 drużyny Grup Szturmowych „Sad-100” w Kedywie KG AK, zastępca dowódcy 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, zastępca dowódcy II plutonu „Alek”. Brał udział w większości akcji małego sabotażu wykonanych przez hufiec „Mokotów Górny” oraz w wielu akcjach bojowych warszawskich Grup Szturmowych. W Powstaniu Warszawskim zastępca dowódcy II plutonu „Alek” kompanii „Rudy”, poległ 3 VIII 1944 r. w ataku na Gęsiówkę.

Krystyna KRZEWSKA, ur. ok. 1920 r., „Foka” lub „Foska”, „Kalina”, harcerka 14 WŻDH [Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej] „Białej”, współpracowniczka kilku zespołów konspiracyjnych pism harcerskich, uczestniczka akcji pomocy Żydom „Zegota”. W czasie Powstania Warszawskiego łączniczka; zaginęła podczas przejścia kanałami między Mokotowem a Śródmieściem w początkach września 1944 r.

Stanisław Marek KRZYPOW, ur. 25 I 1922 r., syn Maurycego i Stanisławy; przybył do Warszawy z Francji, wychowanek sierocińca i uczeń gimnazjum im. Mikołaja Reja. Prawdopodobnie wywieziony na roboty, zginął w Niemczech w czasie nalotów.

Marek DŁUGOSZOWSKI, syn Jerzego i Hanny z domu Zielińskiej, podporucznik „Baobab”. Początkowo w 5 WDH, a od 1943 r. w 23 WDH Szarych Szeregów w Warszawie, a następnie w I plutonie „Sad” 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka” AK. Poległ w Powstaniu Warszawskim w obronie szpitala Jana Bożego na Starym Mieście 13 VIII 1944 r. Miał 20 lat.

Maria Magdalena MEISNER z domu Werner, córka Augusta Teodora, ur. 22 VII 1866 r., zmarła z poniewierki w czasie Powstania Warszawskiego 8 IX 1944 r. w Warszawie.

Bogusław PEŻARSKI, syn Władysława i Katarzyny z domu Korewa, ur. 27 III 1868 r. w Wilnie, przez władze radzieckie wywieziony 14 VI 1941 r. do Kazachstanu, zmarł 8 X 1943 r. w mieście Turkiestan w południowym Kazachstanie.

Wacław FATERSON, syn Leona i Jadwigi z domu Kemper , ur. ok. 1917 r. w Warszawie, kapral „Architekt”, żołnierz zgrupowania „Żaglowiec” IV batalionu Gwardii Ludowej WRN-OW PPS obwodu „Żywiciel” Armii Krajowej w Warszawie. Poległ 1 VIII 1944 r. ok. godziny 14. na Żoliborzu na ul. Kochowskiego nieopodal ul. Krasińskiego w drodze z transportem broni na skutek starcia z żołnierzami niemieckimi.

Irena POPOFF z domu Świętochowska, córka Jana i Jadwigi z domu Pawłowskiej, ur. 19 IV 1900 r. w Warszawie, „Irena”, współorganizatorka i kolporterka „Biuletynu Agencji Radiowej”. Aresztowana 3-4 IX 1942 r., gdy miała przy sobie kilkadziesiąt egzemplarzy biuletynu. Po pobycie na Pawiaku więzień obozu Oświęcim-Brzezinka nr 22542, gdzie zmarła ok. 10 X1 1942 r.

Henryk FOLAND, syn Antoniego i Anny z domu Rogowskiej, ur. 8 VIII 1870 r. w Jelisawetgradzie, zmarł 18 X 1939 r. w Komorowie pod Warszawą na skutek obrażeń wojennych.

Edward SWOBODA, zmobilizowany w sierpniu 1939 r., zginął 13 IX 1939 r. w czasie nalotu pod Czerskiem.