Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2012

 

Modlitwa poranna

Dziękuję ci, Ojcze mój niebiański,
przez Jezusa Chrystusa,
Syna twego umiłowanego,
żeś mnie tej nocy strzegł
od wszelkiej szkody i niebezpieczeństwa,
i proszę cię, racz mnie i dnia dzisiejszego
strzec od grzechów i wszystkiego złego,
żeby ci się wszelkie sprawy
i życie moje podobać mogły.
W ręce twoje polecam
ciało i duszę, i wszystko.
Duch twój Święty niech rządzi mną,
anioł twój niech będzie ze mną,
aby zły wróg
nie miał żadnej mocy nade mną!

Amen.

Marcin Luter