Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11-12 / 2009

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi.
Ps 25,16

Czy jest to skarga psalmisty, czy oznajmienie faktu? Czy Dawidowa samotność i ubóstwo nie są raczej tą błogosławioną przestrzenią ubogich, smutnych, cichych z Kazania Pana Jezusa na Górze (Mt 5, 1-11)? Samotność jest czasem i miejscem dla Boga. Nie chodzi mi o uczucie osamotnienia, które rodzi gorączkową chęć zapełnienia każdej chwili jakimkolwiek zajęciem, koniecznym spotkaniem z drugim człowiekiem. Samotność jest cenna i pouczająca. W samotności odkrywam tak wiele. Samotność jest jedną ze zdolności człowieka, która może istnieć, trwać, rozwijać się pośrodku wielkich miast, ogromnych tłumów, nie pozbawiając nas możliwości aktywnego i twórczego życia. Ludzi, którzy rozwinęli tę samotność serca, nie rozpraszają już najróżniejsze bodźce otaczającego świata. Są oni w stanie przyjąć i zrozumieć ten świat ze swego spokojnego wnętrza (Henri Nouven). A jednak upieram się przy tym, by mieć też swe zewnętrzne miejsce ciszy. Sam Jezus pragnął odosobnienia: udał się w okolice Tyru. I wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział (Mk 7, 24). Liczne wędrówki Nauczyciela na osobność, na szczyt góry ? są tego życzenia najlepszym dowodem. Jezus zachęca uczniów, by szukali miejsc wyciszenia: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco (Mk 6,31).
    Starotestamentowy prorok, jeden z czterech wielkich, Jeremiasz, ilustruje Bożą zasadę dotyczącą samotności. Jest to nie tylko wymóg, ale i cena, jaką się płaci za uczniostwo. Jeremiasz ? samotnik z wyboru, czy samotnik na skutek tego, co mówi, co prorokuje? Jego opory przed tak trudną służbą są zrozumiałe. Głosić to, co niepopularne, jest swego rodzaju wyzwaniem, wymaga odwagi. Jeremiasz słyszy wielokrotnie Boże zapewnienie: Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą (Jr 1,8).

Aleksandra Błahut-Kowalczyk

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl