Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

koronawirus, COVID-19

 

W obliczu kryzysu wywołanego COVID-19 szefowie organizacji ekumenicznych ze wszystkich regionów świata ogłosili wspólną deklarację „Czas na duszpasterskie, dalekowzroczne i praktyczne chrześcijaństwo”. Sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów oraz Konferencji Kościołów Europejskich i innych regionalnych organizacji ekumenicznych napisali m.in.: „Fizyczny dystans nie oznacza duchowej izolacji. Kościoły na całym świecie mają teraz możliwość przedefiniowania swojej roli w społeczeństwie poprzez bezpieczne opiekowanie się ubogimi, chorymi, zmarginalizowanymi i starszymi – wszystkimi tymi, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko związane z COVID-19”.

 

Pełny tekst deklaracji tutaj