Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii


                                                                                                                                     

AKTUALNOŚCI                                 W NAJNOWSZYM NUMERZE

Bornholm (fot. Michal Karski)
(fot. Michał Karski)

 

Liderzy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ogłosili „Deklarację w sprawie kryzysu klimatycznego”, w której wzywają do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania problemu kryzysu klimatycznego. Wskazują na ścisły związek między tym kryzysem a działalnością człowieka i systemem ekonomicznym wyzyskującym zarówno ludzi, jak i środowisko naturalne. Zachęcają też Kościoły członkowskie i szerszą wspólnotę ekumeniczną do konkretnych aktywności w zakresie przeciwdziałania tej katastrofie.

„Jest wyraźny konsensus co do tego, że ten kryzys klimatyczny to efekt działalności człowieka. To wyraźny rezultat światowego systemu ekonomicznego, który postawił zysk wyżej niż życie i splądrował Ziemię. System ekonomiczny, który podtrzymywał mit nieograniczonego wzrostu, domagał się wyzysku życia jako środka do gromadzenia bogactwa dla nielicznych poprzez podboje, rywalizację i chaos” – napisali w swej „Deklaracji w sprawie kryzysu klimatycznego” Najla Kassab i Chris Ferguson, prezydentka i sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.

Liderzy ŚWKR podkreślają, że obecne czasy wzywają do skruchy i odwrócenia się od naszego niosącego śmierć sposobu postępowania, a także do przymierza na rzecz sprawiedliwości w ekonomii i na Ziemi. „Potrzeba radykalnego i natychmiastowego działania, aby rozpocząć naszą drogę do rozwiązania problemu kryzysu klimatycznego. Prawda jest taka, że mierzymy się z wywołanym przez człowieka kryzysem, który ma katastrofalne konsekwencje zarówno dla ekonomii, jak i środowiska. Sytuacja kryzysowa tej natury wymaga radykalnej zmiany i niezwłocznego podjęcia kroków, by ocalić to, co pozostało na Ziemi” – czytamy w tekście deklaracji.

Autorzy dokumentu zachęcają Kościoły członkowskie ŚWKR oraz szerszą wspólnotę ekumeniczną do konkretnych działań. Jako przykłady takich aktywności wymieniają m.in.: edukację parafii i zborów, orędownictwo na rzecz zrównoważonego życia i zakończenia emisji gazów cieplarnianych, wspieranie i inwestowanie w energię odnawialną, przyłączenie się do międzynarodowych inicjatyw chrześcijańskich na rzecz ekologii, zajęcie się wyzwaniami nierówności, ubóstwa, wojny i konfliktów, wody, bezpieczeństwa żywnościowego i głodu.

 

Tekst „Deklaracji w sprawie kryzysu klimatycznego” można przeczytać tutaj