Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

6 / 1999

Ojcze niebieski, zwracamy się do Ciebie
z gorącą prośbą, abyś pozwolił naszemu Kościołowi
działać dla dobra ludzi.
Pozwól, abyśmy umieli wprowadzić w życie
postanowienia Synodu i kształtować Kościół tak,
jak Ty to ukazujesz w Twoim Słowie.
Prosimy Cię o „otwarte drzwi dla Słowa”.
Prosimy Cię, aby nasz Kościół był społecznością
otwartą, gotową do podejmowania problemów,
z którymi borykają się ludzie.
Pozwól, abyśmy dzięki Twojej łasce i mocy
umieli pomagać im rozwiązywać te problemy.
Daj nam dość mądrości, Twojej mądrości,
która tak bardzo nam jest potrzebna
do skutecznego i owocnego działania.
Pozwól nam też zwiastować Słowo Twoje
tak, jak Ty chcesz – z odwagą, wiernie,
prawdziwie, jasno i klarownie.
Ucz nas wszystkich modlić się wytrwale
za Kościół, za zbory, za kierownictwo Kościoła,
za duchownych i ich pracę,
za wszystkich, którzy przyjmują na siebie
zadania w Kościele. Amen.