Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7-8 / 1998

Stajemy przed Tobą jako Twój Kościół
i wyznajemy, że często bywamy małoduszni,
łatwo gaśnie nasz zapał, zrażamy się przeciwnościami,
pochopnie rezygnujemy z energicznego działania,
gdy pojawiają się trudności.

Spoglądamy ku Tobie i prosimy:
chroń nas przed małodusznością,
przed upadkiem wiary.
Ucz nas wytrwałości i uporu w służbie.
Chroń przed nastrojami rezygnacji, raczej ucz nas,
jak „zarzucać sieci w innych miejscach”,
jak podejmować na nowo zadania i wytyczać drogi do celów,
które Ty stawiasz przed nami.

Wyznajemy, że zbyt często zajmujemy się sprawami,
które odwodzą nas od tego, co najważniejsze.
Wyznajemy, że zinstytucjonalizowaliśmy swą służbę,
że brak nas w tych miejscach,
gdzie jesteśmy oczekiwani przez wiernych.
Ucz nas głębi działania we wszelkich dziedzinach naszej pracy.

Ucz nas wsłuchiwać się w Twój głos i rozpoznawać Twoją wolę.
Kieruj swym Kościołem, dodawaj nam odwagi i zapału,
Ty sam umacniaj naszą wiarę
Niech Duch Twój prowadzi nas w pracy,
a błogosławieństwo Twoje niech spocznie na tych,
którzy zostali powołani do służby w Twoim Kościele.