Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Dziękuję Ci, Ojcze, za Twą dobroć
i proszę, abyś zechciał przebaczyć
wszystkie moje słabości i zaniedbania.
Jakże często nie myślę o tych,
obok których przechodzę,
którzy mieszkają za ścianą,
których widzę z okna mego domu,
z którymi podróżuję.
Jakże często nie słyszę ich głosu,
nie odpowiadam na spojrzenie,
zamykając się we własnym świecie.
Wybacz mi, Ojcze, i dopomóż;
otwórz moje oczy,
otwórz moje uszy,
otwórz me serce,
abym słyszał, widział i rozumiał
potrzebujących mej pomocy.
Użyj mnie jako swego narzędzia, Boże,
aby uwielbione było święte Imię Twoje.
Amen.