Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4 / 1998

Ojcze niebieski,
z pokorą chylimy głowy przed Tobą, Bogiem miłosierdzia. Obdarzyłeś nas łaską ponad miarę, łaską niezasłużoną – darem Twej miłości. Chylimy swe głowy z wdzięczności za wszystko, przez swego Syna dla nas uczyniłeś. W Wielki Piątek stanął przed naszymi oczami krzyż Jezusa na Golgocie, krzyż, dzięki któremu doświadczamy przebaczenia win i pojednania z Tobą, Ojcze.

Dziękujemy Ci, Jezu Chryste,
za Twoje cierpienie i ofiarę za nas i dla nas złożoną, dla naszego dobra, dla naszego odkupienia. Ale Ty nie pozostałeś na krzyżu ani w grobie. Twoje zmartwychwstanie napawa nas nową nadzieją – nadzieją, że dobro i sprawiedliwość zwyciężą, a my w Tobie znajdziemy moc do naśladowania Ciebie, wsłuchiwania się w Twoje Słowo i wypełniania go. Nasza nowa nadzieja ogarnia też przyszłość, a z nią niezniszczalne, nieprzemijające dziedzictwo u Ciebie, w niebiesiech. Pozwól nam tu, na ziemi, wśród ludzi, nieść dobro, miłość i Twoją Dobrą Nowinę. Pozwól nam spoglądać z ufnością poza horyzont. Dziękujemy Ci, że żyjesz, że działasz, że jesteś z nami. Amen.