Drukuj

2 / 1997

Panie Jezu Chryste,
dziękujemy Ci za Twoje przyjście na świat,
za łaskawe zniżenie się do naszej nędzy,
za Twoje ziemskie życie
pełne prób i doświadczeń.
Za Tobą, Panie, wołamy
do Niebiańskiego Ojca:
nie wódź nas na pokuszenie,
nie wystawiaj nas na próby,
którym nie potrafilibyśmy sprostać.
Pomagaj nam wytrwać
i nie ulegać podszeptom szatana,
który mami nas bogactwem
i władzą nad bliźnimi,
który namawia nas do buntu przeciw Tobie.
Dziękujemy Ci, Boże nasz,
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje
i za pokolenia ludzi wiary,
którzy walczyli o czystość Ewangelii
i wytrwali iv próbach.
Spraw mocą Ducha Twego,
abyśmy i my potrafili
być wiernymi świadkami Twymi,
by także dzięki nam wielbiono
Twoje święte Imię i zbawienie,
które nam niesiesz. Amen.