Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Dawco życia, udziel mi siły, abym mogła wykonywać moją pracę z przeświadczeniem, że wiernie chronię życie tych, których powierzono mojej opiece. Chroń moje usta przed słowami, które ranią. Daj mi jasne spojrzenie, abym mogła dostrzegać dobro innych. Daj mi łagodne ręce, pełne dobroci serce i ducha cierpliwości, aby dzięki Twojej łasce ból mógł być łagodzony, chorzy skutecznie leczeni, serce umacniane, a wola życia mogła wzrastać. Pozwól, abym z powodu ignorancji lub niedbalstwa nikomu nie zaszkodziła. Tym zaś, którzy uginają się z powodu trosk i bólu, strachu lub cierpienia, daj siłę, aby wytrwali. Błogosław mi, Boże w moich zadaniach.

[modlitwa Florence Nightingale, 1820-1910, inicjatorki nowoczesnego pielęgniarstwa]