Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8 / 1996

Panie, Boże nasz,
wielokrotnie i wieloma sposobami
przemawiałeś do nas
przez posłańców i proroków,
a przede wszystkim przez Syna, Jezusa Chrystusa
– cudowne objawienie Twojej miłości.
Przemawiasz do nas, Panie, stale
przez Twoje święte Słowo,
przez tych, którzy je na całym świecie,
we wszystkich świątyniach, głoszą –
Słowo, które jest Prawdą,
Słowo, które jest i może być dla nas
światłością na drogach codziennego życia.

Ty, Panie, najlepiej wiesz,
jak słabi i grzeszni jesteśmy,
jak głusi jesteśmy na Twój głos,
jak nasze ludzkie prawdy
i nasze ziemskie wartości i prawa
stawiamy na najwyższym miejscu,
nie zastanawiając się,
czy są one zgodne z Twoją świętą wolą,
czy naprawdę budują,
czy nie zamykają nas w jednym tylko
wymiarze życia i użycia,
bez oglądania się na konsekwencje.


Dlatego gorąco prosimy Cię, Panie,
pomóż nam dostrzec i zrozumieć,
co służy budowaniu i naszemu przyszłemu życiu.
Nie pozwól, Panie,
byśmy byli głusi na Twój głos.
Ty, który jesteś miłością,
naucz nas miłości do Ciebie i bliźnich –
abyśmy żyli nie tylko tu na ziemi,
ale w przyszłości w Twoim Królestwie.
Amen.