Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 /1996

Boże pełen miłosierdzia, Boże Sprawiedliwy,
patrzysz na nas – Twoje krnąbrne dzieci,
mówisz do nas nieustannie:
przez Prawo Dekalogu, pisma proroków, Ewangelię
oraz głosem Ducha Świętego w naszych sercach.
Wychowujesz nas swoim Słowem
i obfitością łask,
ale my widząc - nie widzimy,
a słysząc – nie słyszymy,
obiecujemy poprawę,
ale popadamy w grzech na nowo,
staramy się, ale brak nam wytrwałości.

Prośmy Cię więc, Panie,
okaż nam sprawiedliwość i zmiłowanie;
wejrzyj na naszą słabość, niestałość, lenistwo.
Nie pobłażaj nam, ale wspieraj,
abyśmy Twoją miłość przyjmowali jako zobowiązanie,
byśmy byli posłuszni Twoim Słowom
jak Abraham, jak Samuel i jak Twój Syn,
który do końca poniósł swój los.

W imieniu Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela,
Drogi i Prawdy, prosimy Cię o to, Panie. Amen.