Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8 / 1995

Wielbi dusza moja Pana
i rozradował się duch mój
w Bogu, Zbawicielu moim,
bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną
zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny
i święte jest imię Jego,
a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Amen.