Drukuj

7 / 1994

Panie Jezu, Ty powiedziałeś:
„Kto zgorszy jednego z tych małych,
którzy wierzą we mnie,
lepiej będzie dla niego,
aby mu zawieszono u szyi
młyński kamień
i utopiono w głębi morza”.

Ale my nie zawieszamy sobie kamieni
ani nie topimy się w wodzie,
chociaż na pewno nie raz gorszymy naszych bliźnich
– choć rzadko świadomie, częściej z bezmyślności
i w myśl ludowej mądrości, że grunt to się nie przejmować.

Ty wiesz, jak trudno jest nam
iść w Twoje ślady.
Pomóż nam więc. Panie,
i daj nam Twego Ducha,
byśmy potrafili „gorszyć” tak jak Ty:
siłą wiary – niedzisiejszą,
uczciwością bez kompromisów,
wytrwałością wbrew wszystkim przeszkodom.
O to się modlimy,
o to Cię prosimy.
Amen.