Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

5 / 1994

Boże łaski i miłości,
który dajesz nam przebaczenie i zbawienie
zmiłuj się nad nami!
Boże, który budzisz w nas nadzieję, napawasz otuchą i optymizmem
dziękujemy Ci!
Jakże często stajemy bezradni wobec naszych problemów i przeciwności.
Jakże często pośród udręk życia tracimy nadzieję,
zapominamy o Tobie i o tym, że Ty chcesz, abyśmy czuli nad sobą Twoją opiekuńczą rękę.
Jakże często wskutek upadków, grzechów i uwikłań
zapominamy, że Ty ratujesz, wyzwalasz i pocieszasz.
Ty jesteś z nami i mocą swojej miłości zbawiasz nas.
Ty dałeś nam Jezusa Chrystusa: Jego życie, zbawczą śmierć i zmartwychwstanie -
znak otwarcia Twego Królestwa dla nas, ludzi.
Dziękujemy Ci, że nie tylko w ziemskim życiu
możemy wiązać nadzieje z Twym Synem.
Pozwól nam przezwyciężać upadki i zwątpienia,
dostrzegać Twoją miłość i moc. Twoją wyciągniętą ku nam rękę.
Spraw, aby nadzieja nas nie opuszczała,
lecz byśmy zawsze byli świadomi,
że możemy na Ciebie liczyć
i na Tobie się oprzeć
- zarówno w doczesnych sprawach,
jak i na drodze do wieczności.
Niech Twój Duch nas umacnia i sprawia,
by nasza nadzieja wzrastała nieustannie...