Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

1 / 1994

Panie Boże Wszechmogący.
u progu nowego roku stajemy znów przed Tobą -
zagubieni, niepewni, pełni obaw,
ale jednocześnie nadziei i dobrych chęci.
Pomni na Twoją ojcowską miłość
zbieramy siły, by wypełniać to,
do czego nas zobowiązałeś.
Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy...
Łatwo zapominamy o dobrych chęciach,
siły nasze słabną w zetknięciu z brutalnością świata.
Tylko Ty Twoim Słowem,
Twoim posłaniem miłości.
Twoją wiernością Przymierzu,
możesz nas wzmocnić i wyzwolić
z lęku, bezradności, bezczynności.
Przykład Twego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który przyjął postać Sługi,
niech nieustannie stoi przed naszymi oczyma,
niech będzie mocno wyryty „na tablicach naszych serc".
Modlimy się dziś o to do Ciebie –
bo bez Ciebie nic nie możemy...