Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7 / 1993

Panie, Ty możesz wszystko: uzdrawiasz chore ciała,
leczysz grzeszne dusze, stawiasz na nogi chromego,
oczyszczasz skażoną myśl, rozświetlasz przyćmiony umysł.
Obdarzasz zdolnością jasnych wyborów między dobrem a złem.

Prosimy Cię, Ojcze, o to jedno:
ześlij nam łaskę takiej wiary,
dzięki której wszystko to dokona się z nami,
gdyż wyzdrowieje nasza dusza.

Przemień nas. Panie, tak,
abyśmy jak dzieci ufali bez zastrzeżeń,
że wszystko, co Ty czynisz,
jest dobre i służy dobru –
naszemu, naszych bliźnich i świata.