Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

6 / 1993

Panie, dziękujemy Ci za świat,
który nam dałeś,
a który ciągle upewnia nas
o Twojej niezmiennej i nieskończonej
miłości.
Bo choćby nawet góry zmieniły się
i runęły, to jednak Twoja miłość do nas pozostanie niewzruszona i wieczna.
Potrzebujemy wciąż na nowo uświadamiać sobie tę wielką prawdę
i dziękować Ci za wszystko, czym nas obdarzasz.
Bo jesteś naszym dobrym Ojcem, do którego zawsze możemy
przychodzić
i z ufnością wołać - Abba! Tato!
Dlatego chcemy odwracać się
od codziennej krzątaniny
i najlepszej nawet służby,
aby znaleźć się z Tobą sam na sam,
jak uczył nas tego Twój Syn,
który tak tęsknił za społecznością
z Tobą,
że odchodził na osobność.
Pragniemy poznawać Cię coraz lepiej
i dzielić się tym poznaniem
ze światem, który tak bardzo potrzebuje
objawienia się synów Bożych. Amen.