Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4 / 1993

Panie Jezu Chryste,
przez Twoją miłość do nas
poznałeś dno ludzkiej nędzy,
ogrom cierpienia i rozpaczy w obliczu śmierci.
Nie zasłużyłeś na to,
a jednak, by odkupić nasze grzechy,
byłeś posłuszny woli Ojca
i dlatego odniosłeś zwycięstwo.
Zmartwychwstałeś!
Tyle dla nas zrobiłeś - zrobiłeś wszystko!
My jednak wciąż zanosimy do Ciebie prośby,
bo nadal umieramy i pogrążamy się w rozpaczy
z powodu nieuchronności śmierci.
Daj nam poznać prawdziwą radość,
taką jak radość uczniów,
gdy znów Cię ujrzeli;
daj nam niezłomną wiarę,
która nie potrzebuje innych dowodów
prócz Dobrej Nowiny;
daj nam pewność ratunku
w Twojej bezgranicznej miłości.
Chociaż umarłeś,
żyjesz przecież i jako Zmartwychwstały
jesteś z nami przez wszystkie dni, dobre i złe,
aż do skończenia świata. Alleluja!