Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

11 / 1992

Boże Wszechmocny,
w Twoim Synu, a naszym Panu,
Jezusie Chrystusie, ustanowiłeś pokój,
w Jego ciele, ukrzyżowanego Sługi,
zburzyłeś dzielący nas mur wrogości
i nikt już nie powinien być uważany
za obcego.

Dziękujemy Ci, Ojcze,
za Ewangelię o pojednaniu
i za to, że uczyniłeś nas.
Twoich wyznawców, sługami pojednania,
przez Ciebie wybranymi i posłanymi,
abyśmy krzewili pokój i braterstwo
wśród ludzi.

Dlatego prosimy Cię,
żebyś przełamał w nas opory
i uczynił zdolnymi do spełniania
naszych zadań zgodnie z Twoją wolą,
poczynając od własnego domu,
a kończąc na ludziach
różnych ras i języków. Amen.