Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

10 / 1992

Uwielbiam Cię, Boże, królu mój,
i błogosławię imię Twoje na wieki wieków.
Codziennie Cię błogosławię
i chwalę imię Twoje na wieki wieków.
Wielki jest Pan,
i chwała Jego jest wielka,
a wielkość Jego jest niezgłębiona.
Niechaj pokolenia pokoleniom
przekażą sławę Twoich dzieł
i opowiadają o Twojej wszechmocy.
Mówię o blasku Twojego dostojeństwa
i o Twoich cudownych zdarzeniach.
I opiewam potęgę Twoich wstrząsających czynów,
i głoszę Twoją wielkość.
Niechaj zwiastują pamięć Twojej hojnej dobroci
i głośno śpiewają o Twojej sprawiedliwości.
Łaskawy i miłosierny jest Pan,
nieskory do gniewu
i wielki w swoich łaskach.
Dobry jest Pan dla wszystkich,
a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami.
Niechaj dziękują Ci, Panie,
wszystkie Twoje dzieła
i niechaj Cię uwielbiają Twoi wierni.
Niechaj opowiadają chwałę Twojego królestwa
i głoszą Twoją moc,
i zwiastują synom człowieczym
Twoją moc i wspaniałość Twojego królestwa.
Królestwo Twoje jest królestwem wszechczasów, a władza Twoja trwa po wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich, którzy są poniżeni.
Oczy wszystkich wypatrują Ciebie, a Ty ich karmisz w swoim czasie. Otwierasz dłoń i wszelkie żywe stworzenie żywisz do syta.
Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan stoi u boku wszystkich, którzy Go wzywają, u boku każdego, który szczerze Go wzywa. Spełnia pragnienia bogobojnych, wysłuchuje ich westchnień i przychodzi im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, ale grzeszników wytraca.
Niechaj usta moje głoszą chwałę Pana,
a wszelkie ciało niech błogosławi Jego świętemu
imieniu na wieki wieków.

[Tłumaczenie Romana Brandstaettera]