Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

6 / 1992

Duchu Święty, Duchu mocy i prawdy. Duchu pociechy i uświęcenia, jesteś mi potrzebny.
Potrzebuję Twego działania w moim życiu. Bez Ciebie jestem bowiem bezradny i bezsilny. Bez Twych darów czuję się zagubiony. Bez Twego przewodnictwa błądzę i gmatwam sobie życie.

Bez Twego światła tak trudno mi odnaleźć właściwą drogę i godne wyjście z komplikacji życiowych, których często sam jestem przyczyną.

Spojrzyj na mnie i daj mi umiejętność krytycznego spojrzenia na moje własne życie.
Spojrzyj na mnie i daj mi dostrzec, czego mi brak.

Spojrzyj na mnie i pozwól poznać, że w Tobie jest moc, która mnie wspiera, gdy zmagam się ze słabością i grzechem.

Przeobraź i uświęć swoją mocą całe moje życie. Amen