Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4 / 1992

Zmartwychwstał Pan! Przeminęła trwoga.
Zmartwychwstał Pan! Zwyciężył śmierć.
Zmartwychwstał Pan! Otworzył drogę,
więc życie me ma teraz sens,
bo żyje Pan!

Wiem – żyje Pan!
W Nim mam pewność jutra.
Wiem – żyje Pan!
Znikł wszelki strach.
I wiem, że On zna moją przyszłość.
więc warto żyć, bo pewność mam,
że żyje Pan!

[Pieśni nowego życia. Warszawa 1984]