Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

3 / 1992


Wierzę w Boga Ojca,
który na swój obraz
stworzył kobietę i mężczyznę,
który obojgu powierzył ziemię
i widział, że tak było dobrze;
który kobietę prosił o przyzwolenie,
aby spełnić swoje dzieło Odkupienia.
Wierzę w Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego, z kobiety zrodzonego,
który słuchał kobiet i obdarzał je godnością,
który bronił je przed oskarżeniami mężczyzn;
który powołał kobiety na swoje uczennice i pozwolił, aby szły za Nim i usługiwały Mu; który najpierw ukazał się Marii Magdalenie
i innym kobietom i posłał je, aby Dobrą Nowinę
Zmartwychwstania zwiastowały uczniom.
Wierzę w Ducha Świętego, który jest tchnieniem i źródłem życia, który w dniu Pięćdziesiątnicy
zstąpił na kobiety i mężczyzn,
który daje wspólnocie Kościoła natchnienie do prawdziwej równości kobiet i mężczyzn; albowiem są oni jednością w Chrystusie Jezusie.

[Brazylijska modlitwa z okazji przypadającego 6 marca Światowego Dnia Modlitwy Kobiet]
Z niemieckiego tłum. ks. MICHAŁ CZAJKOWSKI