Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

8-9/1991

Ojcze, dałeś nam cudowny, niepowtarzalny,
a jednocześnie tak trudny dar wolności.
W Jezusie Chrystusie uwolniłeś nas
od śmiertelnych skutków grzechu i zła.
Pozwól nam wytrwać przy Twoim Słowie,
abyśmy naprawdę byli Twoimi uczniami
i żyli Prawdą, która jest źródłem wolności.

Dziękujemy Ci, Boże wszechmocny,
za prawo do życia w wolnej Ojczyźnie,
pośród ludzi o różnych wierzeniach,
którzy inaczej niż my Tobie cześć oddają,
pielęgnują inne niz nasze obyczaje,
cieszą się odziedziczoną po ojcach,
specyficzną, inną niż nasza, tradycją,
mówią innym od naszego językiem
i wnoszą do wspólnej skarbnicy kultury
sobie właściwe, niepowtarzalne wartości.

Dziękujemy Ci, Ojcze, za wspaniałą mnogość
i różnorodność Twojego stworzenia,
tak wyraźnie przez Ciebie zaznaczoną
również na tym skrawku ziemi,
który przed wiekami dałeś nam we władanie.
Niech każdy człowiek czuje się tu wolny,
niech ma niekwestionowane prawo być sobą,
niech wie, ze jest u siebie
i może czuć się bezpieczny. Amen.