Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 3-4/1990

„Nie nam, Panie, nie nam,
ale Imieniu Twemu daj chwałę!"
Tę prośbę nasze usta nie raz wypowiadały
za psalmistą,
a przecież, Boże, Ty wiesz,
że często mówimy nieodpowiedzialnie,
że nasze deklaracje są bez pokrycia,
gdyż w rzeczywistości przykładamy do Ciebie
własną miarę
i chcemy, abyś to Ty postępował
zgodnie z naszą wolą, planami i wyobrażeniami.

Świadomi tego grzechu,
prosimy Cię, Panie,
o dar .zrozumienia
Twoich dróg,
tak różnych od naszych,
Twojej sprawiedliwości
nie poddającej się ludzkim kategoriom
zasługi i zapłaty,
Twojej nieogarnionej miłości,
tak niepodobnej do naszej.

Uczyń nas godnymi
przyjęcia Twojego daru:
powołania i wybrania nas
w Jezusie Chrystusie,
jako dzieci Twoich,
które żyją na Twoją chwałę. Amen.