Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 9-10 / 2006

Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje
z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.
I Tym. 4, 4-5

Kościół powszechny obchodzi jak co roku, Święto Żniw. Chciałbym, abyśmy się zastanowili, co to święto obecnie dla nas znaczy? Tradycyjnie było ono świętem, w którym docenialiśmy trudną pracę rolników - tych, którzy sprawiają, że na naszym stole codziennie pojawia się chleb. I dziś też - szczególnie my, którzy mieszkamy w mieście takim jak Warszawa - powinniśmy skłonić głowę przed ich trudem i podziękować za owoce ich pracy.

Ale jednocześnie musimy sobie zdać sprawę, że większość z nas, mieszkańców miast, nie ma styczności na co dzień z pracą na roli. Nasza gospodarka podlega przekształceniom i zmienia się rynek pracy, na którym częściej wymagane są inne umiejętności niż gotowość do ciężkiej pracy fizycznej. Dlatego też zapewne niełatwo nam zobaczyć i zmierzyć owoce naszego wysiłku. I trudniej nam przyjąć do wiadomości, że też jesteśmy żniwiarzami, że dzisiejsze święto jest także naszym świętem - nawet jeśli mieszkamy w stolicy.

Nasze żniwa, jako członków zboru reformowanego, to efekty dawanego świadectwa, dzielenia się Słowem z innymi, tymi, którzy czasem czekają na choć jedno słowo wzmocnienia i pociechy, dodające sił w ciężkiej sytuacji życiowej. Nasze żniwa to każdy człowiek, w którym zaszczepiliśmy radość, to każde uśmiechnięte dziecko na naszej drodze, każde zranione lub opuszczone zwierzę, które opatrzyliśmy i nakarmiliśmy.

Jak mówi tekst naszego dzisiejszego rozważania: "wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre". W dzisiejszych skomplikowanych czasach, wywołujących stresy codziennego życia, miewamy pokusę - utwierdzani przez media "polujące" na niechlubne cechy ludzkiej natury - aby dostrzegać w otaczającym świecie głównie to, co złe. Łatwo zapominamy, że Boże stworzenie jest naprawdę dobre - nie w cukierkowym znaczeniu tego słowa, ale w najgłębszej prawdzie swego istnienia. Jeśli się nad tym dobrze zastanowimy, to dostrzeżemy, że świat jest pełen cudów, począwszy od rozgwieżdżonego nieba, a skończywszy na głębiach oceanów. Zmienność klimatów, pór roku, rozmaitość fauny i flory - są to dary otrzymane od Boga ku naszej radości.

Ks. bp Marek Izdebski

Święto Żniw - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl