Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7–8/1981, s. 4

 

Wszechmocny, wieczny i łaskawy Boże,
Twoje Słowo jest pochodnią nogom moim
i światłem na ścieżkach moich.
Otwórz i oświeć nasz rozum,
byśmy orzeczenia Twoje rozumieli w sposób
czysty i święty.
Spraw też,
byśmy interpretowali je
zgodnie z właściwym ich sensem,
gdyż pod
żadnym pozorem
nie chcielibyśmy popaść w niełaskę
Twojego Majestatu.
Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Amen.

[Modlitwa Ulryka Zwingliego podczas uroczystości wprowadzenia urzędu proroka (kaznodziei) w Zurychu, 19 czerwca 1525]