Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageNR 7-8 / 1980


KOŚCIÓŁ JEST ZBOREM WYBRANYCH

Wszyscy wybrani złączeni są więzami wiary w jeden Kościół i społeczność, w jeden lud Boży, którego Chrystus, nasz Pan, jest wodzem, księciem i głową jakby jednego ciała, tak że w Nim przed stworzeniem świata zostali wybrani, aby wspólnie zgromadzić się w Królestwie Bożym. Jest to społeczność powszechna, tzn. uniwersalna, nie ma bowiem takiej drugiej ni trzeciej. Ale wszyscy wybrańcy Boży do tego stopnia złączeni są i zespoleni z Chrystusem, że podobnie jak zależą od Niego jako od jednej głowy, tak też wzrastają w jednym ciele, należne do siebie nawzajem w takim układzie, jak członki tego samego ciała i będąc naprawdę jednością, o ile w jednej wierze, nadziei i miłości żyją tym samym Duchem Bożym, powołani do tego samego dziedzictwa wiecznego. Kościół jest także święty, bo wszyscy ci, których odwieczna Opatrzność wybrała na jego członków, uświęceni są przez Pana duchowym odrodzeniem (...). Zjednoczenie wiernych ma jeszcze i tę wartość, że wszelki dar Boży, udzielony komukolwiek z nich, w jakiś sposób należy do wszystkich, jakkolwiek według Bożego rozporządzenia tylko ten, a nie inny członek otrzymuje go na własność. Tak więc, jako członki jednego ciała, przez wspólnotę wszyscy uczestniczą we wszystkim, co posiadają, a równocześnie każdy ma swoją cześć i własne zadania. Wszyscy wybrani bowiem, jak to powiedzieliśmy wyżej, zgromadzeni są i ukształtowani w jedno ciało. Otóż wierzymy w święty Kościół i jego społeczność, o ile upewnieni mocną wiarą w Chrystusa ufamy, że jesteśmy jego członkami.

(Instrukcja i wyznanie wiary)

KOŚCIÓŁ JEST NIEWZRUSZONY

(Prorok) powiada zatem, że nie ma niczego pod niebem, co nie mogłoby zostać zachwiane. I zaiste, widząc na własne oczy, jak burzy się tyle narodów i tyle innych powstaje na nowo, musimy wyznać, iż wszystko na ziemi zmienne jest i nietrwałe. Ale cóż mówię? Kościół mieszka na ziemi; podobny jest jednak do ptasiego gniazda, bowiem, jak powiedziano w innym miejscu, nie ma on fundamentu, który można by zobaczyć, i choć wygląda jakoby nic, jest minio to niezmienny i stały. A dlaczego? Ponieważ Bóg jest pośrodku niego. Czemuż to państwa, królestwa, zwierzchnictwa i rządy tego świata upadają i następują po sobie i przechodzą tyle rewolucji? Bo opierają się na własnej władzy i własnej mądrości, bo ufają swoim własnym środkom i sposobom obrony (...). My zaś przeciwnie, kiedy będziemy jakoby ptaki na gałęzi, którą wiatr na wsze strony potrząsa, kiedy nie znajdziemy miejsca, gdzie by gniazdo zbudować, nie traćmy odwagi - Bóg mieszka z nami.

(Kazanie na temat Ps. 46:1-6)

KOŚCIÓŁ JEST ŚWIĘTY

Pomijamy, że zewnętrzny stan Kościoła wygląda niby godny pogardy, ale jego piękność od wewnątrz jaśnieje; że jest chwiejny na ziemi, ale mocną siedzibę ugruntowaną ma w niebiosach; że jest rozdarty i rozproszony po świecie, nawet powalony na ziemię, a mimo to trzyma się cały, stojąc przed Bogiem i aniołami Jego; słowem, że jest tak nędzny co do ciała, aby jego duchowa szczęśliwość przetrwała (...). Kościół przyporządkowany jest warunkom bezustannego bojowania pod znakiem krzyża, dopóki kroczyć będzie po tym świecie (...). Ale widząc, że żyje tak długo między tysiącami pomarłych, musimy dojść do wniosku, że chroni go Boska opieka.

(Traktat o zgorszeniach)

Tłum. s. Kinga Strzelecka, osu.

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl