Drukuj

NR 3/2021, s. 38

 

Ważne wydarzenia w Warszawie

4 lipca uczestnicy niedzielnego nabożeństwa w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie byli świadkami dwóch ważnych wydarzeń, które stanowiły symboliczne zamknięcie jednego i otwarcie nowego etapu w dziejach parafii.

Po wielu latach pracy na stanowisku sekretarza parafii na emeryturę przeszła Anna Bender. Uroczyste podziękowanie za jej pracę miało miejsce właśnie podczas niedzielnego nabożeństwa. Wszyscy wyrażający jej wdzięczność podkreślali, że zawsze była wzorem sumienności i odpowiedzialności, a jej wkład oraz zaangażowanie pozwoliły na sprawne funkcjonowanie parafii, na co zwrócił uwagę w swoim podziękowaniu Piotr Niewieczerzał, wieloletni prezes Kolegium Kościelnego.

Po drugie, zbór miał okazję świętować przyjęcie 17 nowych zborowników. Akt konwersji miał szczególną wymowę, symbolizując nie tylko doniosłość tej chwili, ale także dowodząc faktu, że pomimo pandemicznych okoliczności warszawski zbór jest społecznością, w której jest miejsce dla osób poszukujących swej relacji z Bogiem. Naszym nowym parafialnym siostrom i braciom życzymy wszelkiej pomyślności!

Sebastian Roszak
prezes Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej

* * *

Projekty w Zelowie

W roku 2021 Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie realizuje projekty finansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to: „Zabawy z językiem czeskim”, „XI Przegląd bajki czeskiej”, „XIX Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych pt. »Mali – Większym«”, „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe »Osadnicy czescy na Pomorzu, działalność Jana Amosa Komeńskiego w Elblągu«”. Głównym celem projektów jest propagowanie kultury oraz języka czeskiego.

* * *

Obradowali duchowni

Od 5 do 8 września w parafii w Pstrążnej (Kudowa Zdrój) odbyło się posiedzenie Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Uczestnicy rozmawiali o sytuacji Kościołów ewangelickich w Europie w czasie pandemii oraz omówili bieżące sprawy Kościoła. Duchowni mieli okazję zapoznać się z dokumentem przygotowanym przez Wspólnotę Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) pt. „Być razem Kościołem w czasie pandemii – refleksje z perspektywy ewangelickiej”. Dokument ukazuje wyzwania, przed jakimi stanęły wspólnoty ewangelickie w ostatnim czasie oraz wskazuje na kierunki, którymi mogą podążać Kościoły. Podkreślono również znaczenie teorii krytycznej w perspektywie duszpasterskiej. Spotkanie o pandemii poprowadzili ks. dr Michał Koktysz oraz mgr teologii Mateusz Jelinek. Z kolei aktualne sprawy i wydarzenia w Kościele omówił biskup Kościoła ks. Marek Izdebski.

Mateusz Jelinek

* * *

Krótko

30 czerwca członkowie parafii ewangelicko-reformowanych w Kleszczowie oraz Bełchatowie sprzątali kleszczowski cmentarz ewangelicki.

*

11 lipca ks. Michał Jabłoński upamiętnił wraz z innymi uczestnikami uroczystości w Jedwabnem żydowskie ofiary zbrodni popełnionej tam 80 lat temu przez polskich sąsiadów.

*

18 lipca w kościele ewangelicko-reformowanym w Pstrążnej odbyła się konfirmacja Szymona Suzańskiego. Nabożeństwo poprowadził ks. Krzysztof Michałek-Góral, administrator parafii.

*

Od 27 do 29 lipca odbywał się biwak dla dzieci na terenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. Uczestniczyło w nim 31 dzieci z parafii ewangelicko-reformowanych w Bełchatowie, Kleszczowie, Warszawie i Zelowie.

*

Z okazji Święta Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe zorganizowało 12 sierpnia w luterańskim kościele Św. Trójcy w Warszawie nabożeństwo. Wzięli w nim udział ks. bp Marek Izdebski i ks. Tadeusz Jelinek.

*

4 września w Zelowie odbyło się trzecie spotkanie kolegiów kościelnych parafii ewangelicko-reformowanych. Uczestnicy rozmawiali o tożsamości ewangelickiej, problemach, z jakimi zmagają się parafie i o planach na przyszłość.

*

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało 18 września nowe władze tej ekumenicznej organizacji. Prezesem został ks. superintendent Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Wybrano również pozostałych członków zarządu oraz komisję rewizyjną. Skarbnikiem PRE ponownie został ks. bp Marek Izdebski, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (więcej o tym tutaj).