Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2019, s. 8

18 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie władz wykonawczych trzech Kościołów: luterańskiego, metodystycznego i reformowanego oraz komisji trójstronnej tych Kościołów. Gospodarzem spotkania byli reformowani. Tego rodzaju spotkania odbywają się raz w roku i służą wymianie informacji pomiędzy Kościołami.

*

Redaktor naczelna JEDNOTY Ewa Jóźwiak przedstawiła czasopismo i pracę redakcji podczas międzynarodowej konferencji nt. mediów kościelnych, która odbywała się od 16 do 18 stycznia 2019 r. w Moguncji (Niemcy).

*

Ks. Michał Jabłoński i ks. Roman Lipiński wzięli udział w kursie dla pastorów, który odbywał się od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. w Pradze (Czechy).