Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2017, ss. 8–9

Synod Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w Lodzi, listopad 2017 (fot. Michal Karski)
Obrady Synodu w Łodzi (fot. Michał Karski)

 

W Łodzi odbyło się posiedzenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. W czasie nabożeństwa otwierającego obrady na duchownego Kościoła został ordynowany Michał Koktysz. Podczas obrad m.in. przyjęto budżet na przyszły rok oraz dyskutowano nad zmianami w prawie wewnętrznym Kościoła w kontekście ochrony danych osobowych.

Posiedzenie Synodu miało miejsce 18 listopada w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi. Rozpoczęło się nabożeństwem synodalnym w łódzkim kościele. W czasie nabożeństwa Michał Koktysz został ordynowany na duchownego przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marka Izdebskiego, któremu asystowali ks. Semko Koroza i ks. Tomasz Pieczko.

Kazanie wygłosił nowy pastor. Rozważając tekst z Ewangelii Marka (1,14–15) podkreślał, że nie ma chrześcijańskiego życia bez ciągłej zmiany i dążenia do uświęcenia. – Stare bukłaki i stare sukno trzeba pousuwać, potrzeba zmiany, co do której nie ma co się łudzić – będzie kosztowała wysiłek i może boleć. Tyle tylko, że bez niej nic z tego nie będzie. Na poziomie jednostek, parafii i Kościoła zmarnujemy 500 lat reformacji, przestaniemy być Kościołem związanym z tradycją reformowaną, szwajcarską, a jako ludzie pozostaniemy na poziomie bycia chrześcijaninem tylko z nazwy, przynależności wyznaniowej, formacji kulturowej. Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest ciągłe upamiętanie, ciągłe nawrócenie, ciągłe działanie, byśmy my sami faktycznie okazali się wdzięczni za dar łaski, który otrzymaliśmy, a nasz Kościół godnie wypełniał misję, którą mu powierzono, a którą opisujemy jako zwiastowanie Ewangelii i właściwe sprawowanie sakramentów – mówił duchowny (tekst kazania publikujemy tutaj).

Podczas obrad radca Konsystorza Katarzyna Karpińska zaprezentowała projekt budżetu Kościoła na 2018 r. Synodałowie dyskutowali m.in. o ofiarności członków Kościoła, inwestycjach w nieruchomości, finansowaniu JEDNOTY. Budżet został przyjęty.

Podjęto również temat zmian w prawie wewnętrznym Kościoła w zakresie ochrony danych osobowych. Zmiany te są konieczne ze względu na regulacje Unii Europejskiej. Prace nad nimi będą kontynuowane w przyszłym roku. Prezes Konsystorza Witold Brodziński poinformował też, że Konsystorz powołał zespół ekspercki, który ma przygotować projekt pragmatyki służbowej Kościoła.

Na wniosek Diakonii Kościoła Synod zmienił termin święta Diakonii na 13. niedzielę po święcie Trójcy Świętej. Odbyło się również pierwsze czytanie zmiany prawa wewnętrznego dotyczącej wydłużenia kadencji prezesa Diakonii z trzech do czterech lat.

W związku ze zmianami w systemie edukacji synodałowie przyjęli program nauczania kościelnego religii ewangelickiej dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Podjęli też kilka decyzji personalnych. Zamknięto postępowanie odwołania z funkcji notariusza Synodu ks. Tomasza Pieczki. Natomiast Monika Weber została odwołana z funkcji zastępcy członka synodalnej komisji rewizyjnej i wybrana na zastępcę radcy świeckiego Konsystorza.

Wybory do synodalnych komisji prawa i problemowej zostały przełożone na następną sesję Synodu, która odbędzie się od 12 do 13 maja w Pstrążnej.

* * * * *

Michal Koktysz (fot. Michal Karski)ks. Michał Koktysz

Urodził się w 1986 r. w Łodzi. Studiował filologię semicką i indyjską na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Heidelbergu oraz teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), gdzie uzyskał magisterium w 2016 r. na podstawie pracy pt.: „Elementy parenetyczne listów Piotra i Judy. Studium egzegetyczno-porównawcze”. Pracował w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie m.in. tłumaczył teksty hebrajskie z Archiwum Ringelbluma. Od 2016 r. pracuje w biurze Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, gdzie pełni obowiązki kierownika. Jest również doktorantem w ChAT.

 

Fotorelacja z ordynacji Michała Koktysza i posiedzenia Synodu w Łodzi (fot. Michał Karski)