Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2017, s. 10

Ze zboru łódzkiego

 

Symcha Keller w reformowanym domu kultury (fot. PER Lodz)
Reformowany dom kultury w parafii łódzkiej. Symcha Keller opowiada podczas spotkania 2 lipca o żydowskich świętach (fot. PER w Łodzi).

 

*

Ze zboru żychlińskiego

W Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie od 19 do 28 czerwca odbywały się ekumeniczne warsztaty teatralne zatytułowane „500 lat Reformacji”. W przygotowanym przez dzieci i młodzież spektaklu pojawiły się postaci historyczne (papież Leon X, Marcin Luter, Erazm z Rotterdamu i Tomasz Morus), jak i fikcyjne. W warsztatach organizowanych przez parafię, uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Zajęcia prowadziły Paulina Sobiś, studentka Wydziału Aktorskiego, i Małgorzata Jakubowska, studentka Wydziału Reżyserii i Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Z kolei od 29 czerwca do 7 lipca w tej samej parafii odbywały się ekumeniczne warsztaty rzeźbiarskie pod tym samym tytułem. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z powiatu konińskiego pod opieką profesjonalistów z Liceum Plastycznego w Kole.

*

Kaznodzieje świeccy w Zelowie

 

Wprowadzenie Henryka Kimmera w sluzbe kaznodziei swieckiego (fot. PER Zelow) Wprowadzenie Mirosława Prajzendanca w sluzbe kaznodziei swieckiego (fot. PER Zelow)

Wprowadzenie Henryka Kimmera i Mirosława Prajzendanca w służbę kaznodziei świeckiego odbyła się w Zelowie w niedzielę, 23 kwietnia. Ślubowanie od obu kandydatów przyjął ks. bp Marek Izdebski, prowadzący nabożeństwo wspólnie z ks. Tomaszem Pieczko, proboszczem parafii w Zelowie (fot. PER Zelów).

*

W skrócie
  • 22 czerwca, w 20. rocznicę Wielkiej Modlitwy Ekumenicznej, przedstawiciele wielu wyznań chrześcijańskich modlili się wspólnie o jedność w rzymskokatolickiej katedrze wrocławskiej. W modlitwie uczestniczył ks. bp Marek Izdebski.
  • 31 lipca w uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowanej z okazji 73. rocznicy powstania warszawskiego wziął udział ks. bp Marek Izdebski.
  • 5 sierpnia w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie odbył się koncert w ramach festiwalu „Kolory Polski”. Z muzyczno-literackim projektem „El Greco” wystąpił Joachim Mencel.
  • 8 września w Radzyniu Podlaskim odbyły się dwa spotkania w cyklu „Ocalić od zapomnienia – szlakiem kulturowego dziedzictwa protestanckiego na ziemi radzyńskiej”, zorganizowane przez Zbór Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i Miejską Bibliotekę Publiczną. Ks. Roman Lipiński w swoim wykładzie zastanawiał się, czy reformacja w Europie była potrzebna, mówił też o konieczności tłumaczenia Biblii na język polski. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z reprintem Biblii brzeskiej wypożyczonym przez Bibliotekę Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.