Drukuj

NR 4/2016, s. 21

Ks. bp Marek Izdebski wziął udział 31 października w inauguracji jubileuszu 500 lat reformacji w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Podczas nabożeństwa pozdrowienie przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. Odczytano również list prezydenta RP Andrzeja Dudy.

*

Spotkanie Jubileuszowe z okazji 25-lecia działalności Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie odbyło się 19 listopada w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym.

Chór powstał 3 listopada 1991 r. przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Jego założycielem i dyrygentem jest Paweł Hruszwicki. Co roku, w listopadzie, zespół świętuje kolejne rocznice swego istnienia, prezentując różnorodne utwory chóralne zarówno a cappella, jak i z towarzyszeniem instrumentów (o chórze piszemy tutaj).

*

Ekumeniczna konferencja naukowa „200 lat Teologii Uniwersyteckiej w Warszawie” pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy, została zorganizowana 16 i 17 listopada przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną (ChAT).

Konferencja odbywała się pierwszego dnia w pomieszczeniach UKSW na Bielanach, a drugiego – w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej. Rozpoczęły ją: wspólne posiedzenie Rad Wydziałów, wystąpienia rektorów oraz podpisanie deklaracji „200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie”.

Warto przypomnieć, że zarówno ChAT, jak i UKSW powstały po usunięciu wydziałów teologicznych w 1956 r. z Uniwersytetu Warszawskiego. Teologia katolicka nauczana była przez dziesięciolecia w Akademii Teologii Katolickiej (ATK), która została przekształcona w UKSW.