Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2016, s. 10

2 kwietnia obradujący w Warszawie Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odrzucił wniosek ks. bp. Jerzego Samca o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży. Za wnioskiem głosowało 38 synodałów, 26 przeciw, 4 się wstrzymało. Przyjęcie wniosku wymagało większości kwalifikowanej 2/3 głosujących. Pierwszy raz w historii tego Kościoła większość głosujących synodałów była za ordynacją kobiet na księży. Do jej wprowadzenia zabrakło jednak 8 głosów.

*

W związku z 1050. rocznicą chrztu Polski od 14 do 16 kwietnia odbyło się szereg wydarzeń o charakterze religijnym, politycznym i kulturalnym. Miały one charakter głównie rzymskokatolicki, ale pojawiło się również kilka akcentów ekumenicznych. Na Ostrowie Lednickim w palatium Mieszka I odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego dziękowano m.in. za obecność chrześcijaństwa w Polsce czy historię polskiej ekumenii. Natomiast podczas uroczystości na stadionie Lecha Poznań przedstawiciele różnych Kościołów odczytali tekst dokumentu ekumenicznego „Sakrament Chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia” z 2000 r. W wydarzeniach tych, jak również w uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu – obok polityków czy reprezentantów Kościoła rzymskokatolickiego – brali udział przedstawiciele Kościołów mniejszościowych w Polsce. Wśród nich obecny był ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.