Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2015, s. 6

 

Obradujący w dniach 16–17 maja 2015 r. w Zelowie Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wybrał Ewę Jóźwiak na prezesa Synodu na drugą kadencję w latach 2016–2020.

Referat synodalny zatytułowany „Czym jest nasz Kościół?” przedstawił ks. Semko Koroza (publikujemy go tutaj). Członkowie Synodu zapoznali się ze sprawozdaniami: biskupa, prezesa Konsystorza, finansowym, prezes Diakonii Kościoła, Synodalnej Komisji Rewizyjnej oraz Synodalnej Komisji Prawa i po dyskusji przyjęli je. Jednogłośnie udzielono Konsystorzowi absolutorium za 2014 r.

Synodałowie zapoznali się z „Propozycją raportu Synodalnej Komisji Problemowej w kwestii ewentualnej ordynacji na duchownych osób homoseksualnych”. Postanowiono, aby Synodalna Komisja Problemowa i Konferencja Duchownych kontynuowały prace na ten temat zalecone przez Synod w 2011 r.

Synod zatwierdził regulamin działalności Diakonii Kościoła regulujący zasady funkcjonowania Diakonii i współpracę tej ogólnokościelnej organizacji z parafialnymi służbami diakonijnymi.

Postanowiono również, że w bieżącym roku w Łodzi odbędzie się jesienne posiedzenie Synodu poświęcone zatwierdzeniu preliminarza budżetowego na 2016 r. Wybranie terminu powierzono Prezydium Synodu.