Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2013, s. 15

Zwiastun EwangelickiOd 150 lat „Zwiastun Ewangelicki” towarzyszy ewangelikom. Pierwszy numer czasopisma ukazał się tuż przed wybuchem powstania styczniowego, z datą 15 stycznia 1863, z inicjatywy ks. Leopolda Otto.

Podczas dwudniowych obchodów, które odbyły się w Warszawie w dniach 12-13 stycznia 2013 r., uczczono jubileusz.

Życzymy Redakcji „Zwiastuna” i wszystkim Czytelnikom pisma wielu lat owocnej służby i obecności w ewangelickich domach. Szczęść Boże!