Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jaroslaw Swiderski (fot. Piotr Diehl)
Jarosław Świderski (fot. Piotr Diehl)

 

25 stycznia w nocy zmarł prof. Jarosław Świderski, zaangażowany ewangelik reformowany, wieloletni czytelnik i autor JEDNOTY, w ostatnich latach nasz felietonista w rubryce „Co wy na to?”. Łączymy się w smutku z bliskimi Zmarłego.

 

Czytaj:

ks. Michał Jabłoński: Świadek
Wspominam prof. Jarosława Świderskiego jako człowieka głębokiej wiedzy i wiary, parafianina, współwyznawcę, mentora, przyjaciela.

Biruta Przewłocka-Pachnik: Takich przyjaciół rzadko się spotyka
Imponował wiedzą na różne tematy i sposobem jej przekazywania, zawsze podszytym humorem