Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 4/2021, s. 10

Andrzej Perzynski, "Rediscovering unity. Ecumenical essays"Ukazała się książka „Rediscovering unity. Ecumenical essays” [Odkrywanie jedności. Eseje ekumeniczne] autorstwa ks. prof. Andrzeja Perzyńskiego, rzymskokatolickiego teologa i ekumenisty, wykładowcy w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współzałożyciela Polskiego Forum Chrześcijańskiego.

Książka stanowi zbiór artykułów autora na tematy ekumeniczne. Podjęte zostały w nich takie tematy, jak relacje chrześcijańsko-żydowskie w perspektywie historycznej, dialog chrześcijańsko-żydowski w perspektywie teologicznej, zagadnienia związane z prawosławiem i protestantyzmem czy soborową reformą Kościoła rzymskokatolickiego i jego zaangażowaniem ekumenicznym.

Autor omawia również problematykę teologii ekumenicznej, rozumienie małżeństwa w judaizmie i różnych wyznaniach chrześcijańskich, a także kwestię uświęcenia w kontekście ekumenicznym.

 

Andrzej Perzyński, „Rediscovering unity. Ecumenical essays”, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, s. 196