Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2021, s. 35

Wspolota Kosciolow Ewangelickich w Europie

 

Wkrótce minie pięćdziesiąt lat, odkąd Kościoły ewangelickie, które zawarły porozumienie w Leuenbergu, przezwyciężyły doktrynalne potępienia XVI w. i ustanowiły między sobą wspólnotę Stołu Pańskiego. Oznaczało to również utworzenie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE, niem. GEKE). W 1973 r. trudno było to przewidzieć, ale dzisiaj Kościoły należące do tej wspólnoty kościelnej wypracowują wspólne stanowiska teologiczne i etyczne, wspólnie sprawują kult i działają razem w zjednoczonej Europie. Wraz z rozszerzaniem się zadań nasuwa się pytanie, w jakim kierunku WKEE powinna podążać w przyszłości. W broszurze „Być razem w Kościele. Cele 2020–2024” Rada WKEE przedstawia podjęte decyzje strategiczne. Cele i działania wynikają z poprzednich etapów pracy i opierają się na doświadczeniach zdobytych przy realizacji wspólnoty kościelnej na podstawie „Konkordii leuenberskiej”. Dlatego każdy z trzech celów również jest przypisany do jednego z fragmentów konkordii.

Cel 1 brzmi: „Kościoły ewangelickie pogłębiają swoją wspólnotę kościelną”. Przyjęte w nim środki stanowią w wielu przypadkach kontynuację sprawdzonych procesów i formatów, takich jak konsultacje nabożeństw, grupy regionalne lub spotkania synodałów z Kościołów członkowskich. Ale nowe ścieżki również muszą zostać wydeptane: WKEE chce większego zaangażowania młodych ludzi w proces pracy, tworzenia możliwości dalszego szkolenia pastorek i pastorów z całej Europy i promowania wymiany myśli na ważne tematy (np. jak Kościół powinien działać na obszarach wiejskich lub jak więcej kobiet może dostać się na stanowiska przywódcze w Kościele).

Jako cel 2 wskazano: „Kościoły ewangelickie wspierają jedność Kościołów”. Temu celowi służy dialog ekumeniczny i wewnątrzewangelickie procesy porozumienia w kwestiach teologicznych. W najbliższych latach stosunki ekumeniczne będą koncentrować się na dialogu z Kościołem rzymskokatolickim, kontynuacji dobrych stosunków roboczych z Europejską Federacją Baptystyczną i ścisłej współpracy ze Wspólnotą Kościołów Ewangelickich Bliskiego Wschodu (Fellowship of Middle East Evangelical Churches). WKEE dąży do społeczności z innymi Kościołami ewangelickimi, zwłaszcza w Europie Północnej oraz z powstałymi w wyniku migracji do Europy.

Cel 3 głosi: „Kościoły ewangelickie służą społeczeństwu”. WKEE wspiera swoje Kościoły członkowskie w ich publicznym stanowisku na temat...

 

za: „Evangelisch weltweit” 3 (2020), s. 18.

tłum. Ewa Jóźwiak

 

Pełny tekst artykułu (po zalogowaniu w serwisie)

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

* * * * *

ks. dr Mario Fischer – sekretarz generalny Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie

 

Czytaj też: Jerzy Sojka, „Kościoły ewangelickie wobec pandemii”