Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jeśli człowiek rozpocznie wszystko od modlitwy, nawet w dążeniu do ziemskich celów powstrzyma się od grzechu, gdyż w niczym nie da się ponieść namiętności. Jeśli, przeciwnie, pochłonięty pracą zapomni o Bogu, już przez to samo, że będzie poza Bogiem, musi znaleźć się w tym, co sprzeciwia się Bogu. A poza Bogiem staje, kto się z Nim nigdy nie łączy w modlitwie. Dlatego weźmy sobie do serca słowa Pisma Świętego: Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać (Łk 18, 1).

Św. Grzegorz z Nyssy