Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 2 / 2001

Boże, dziękujemy Ci, że w Twoim Słowie
otrzymaliśmy drogowskaz dla naszego życia.
Że Twoje Słowo i pod tym względem jest
                  dziś tak aktualne.
Ty uczysz nas, jak żyć, ale także
jak korygować nasze błędy,
jak w sposób godny
wycofywać się ze złej drogi.
Dziękujemy Ci, że zachęcasz nas,
abyśmy dostrzegali w Twym Słowie napomnienia,
osobiście do nas skierowane.
Pozwól, abyśmy znajdowali zachętę
              do wielkoduszności,
do realizowania dobra w każdej sytuacji.
Chroń nas przed złem,
nie dopuszczaj, abyśmy stawali się narzędziem zła.
Pragniemy oddawać Tobie chwałę i dziękować Ci,
że jesteś źródłem wszelkiego dobra
i że możemy oczekiwać Twej pomocy dla godnego życia.
Prowadź nas i napełniaj Twoją mocą każdego dnia. Amen