Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 1/2001

Panie nasz, przekraczając
symboliczny próg czasu,
który nazywamy początkiem
nowego wieku i nowego tysiąclecia,
stajemy przed Tobą, by dziękować Ci
za ofiarowane nam tak hojnie
dni łaski i zbawienia.
Ale Ty sam wiesz najlepiej,
co dzieje się w głębi naszych serc,
dlatego w obliczu splątanych w nas
nadziei, marzeń i tęsknot,
planów, dążeń i pragnień,
trosk i lęków,
głodu poznania i żądzy podboju,
wizji oszałamiających,
wizji przerażających
albo braku wizji –
ośmielamy się wołać do Ciebie:

Nasz Ojcze w niebie,
Niech Cię czci cały świat.
Niech nastanie Twój nowy ład,
Niech się dzieje Twoja wola
– jak w niebie, tak i na ziemi.
Daj nam dzisiaj zwyczajnego chleba,
przebacz nam nasze winy,
jak my przebaczamy naszym

winowajcom.
I nie wystawiaj nas na próbę,
ale nas ocal od złego,
bo władza, moc i majestat
zawsze należą do Ciebie. Amen.

[Wykorzystano przekład Modlitwy Pańskiej sporządzony przez ks. Bogdana Trandę – red.]