Drukuj

JEDNOTA wydawana jest przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
Al. Solidarności 76 a
00-145 Warszawa
tel. 22 831 45 22

Obecny skład Konsystorza:

Witold Brodziński – prezes
ks. bp Marek Izdebski
– wiceprezes
ks. Krzysztof Góral
– radca duchowny
Katarzyna Karpińska
, Henryk Kimmer – radcy świeccy
ks. Michał Jabłoński
– zastępca radcy duchownego
Henryk Nowacki
– zastępca radcy świeckiego