Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 11/2001

Już po raz dwudziesty utrwalamy na łamach listopadowych numerów „Jednoty” pamięć o ewangelikach reformowanych, którzy zginęli na skutek działań II wojny światowej.

Lesser Helena Tekla z d. Teichman, ur. w 1864 r., córka Ludwika Karola i Anny z d. Löbenstein, i jej trzecia córka Bronisława zaginęły w czasie wojny w nieznanych okolicznościach.

Lesser Kazimiera, córka Bronisława Lucjana (1852-1922) i Heleny Tekli z d. Teichman, ur. 7 II 1899 r., zginęła zamordowana w sierpniu 1944 r. w Warszawie, w ruinach dawnego gmachu Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych.

Rohn von Rohnau Wanda z d. Lesser, córka Bronisława Lucjana (1852-1922) i Heleny Tekli z d. Teichman, zginęła zamordowana w sierpniu 1944 r. w Warszawie, w ruinach dawnego gmachu Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych.