Drukuj

3 / 2000

LISTY

Szanowni Państwo!

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, jako wydawca miesięcznika „Jednota”, zwraca się do Państwa w kilku sprawach.

Przede wszystkim pragniemy przeprosić Czytelników za opóźnienia w ukazywaniu się „Jednoty” w ubiegłym roku. Wiemy, że wielu z Państwa niecierpliwie na nią czekało, i wraz z redakcją dziękujemy za pamięć i troskę o losy „Jednoty”. Ze względu na trudną sytuację finansową poczyniliśmy kroki zmierzające do poważnych oszczędności, polegające m.in. na drastycznym ograniczeniu funduszów na wydawanie czasopisma i liczby osób pracujących w redakcji. Niestety, w połączeniu z szeregiem wydarzeń losowych, jakie w ubiegłym roku spadły na redaktorów, sprawiło to, że opóźnień nie dało się uniknąć. Wielkim wysiłkiem redakcji sytuację tę zdołano opanować i od Nowego Roku „Jednota” ukazuje się regularnie. Konsystorz ze swej strony dołoży starań, by redakcja mogła wywiązać się z powinności wobec Czytelników.

Sytuacja finansowa „Jednoty” jest jednak ciągle bardzo trudna. Pismo może być wydawane dzięki dotacjom, a także dzięki ofiarom od Czytelników, wpłacanym przy okazji regulowania prenumeraty lub niezależnie od niej. Okazują też Państwo nieraz bardzo wymierną pomoc, np. pan Wojciech Rychwalski w 1999 r. drukował i oprawiał „Jednotę” bezpłatnie, za co i w tym miejscu Konsystorz Kościoła składa mu serdeczne podziękowanie. Niektórzy autorzy rezygnują z honorariów lub przeznaczają je na ofiarę lub Fundusz Prenumerat, z którego pokrywany jest abonament dla wiernych, acz gorzej sytuowanych Czytelników pisma.

„Jednota” sprzedawana jest po kosztach znacznie niższych aniżeli realny koszt jej wydawania. Dlatego Wydawca zwraca się do Czytelników z serdeczną prośbą o wpłacanie ofiar na nasze czasopismo. Wszystkie wpłaty potwierdzane są w rubryce „Ofiary”.

Wraz z redakcją wracamy się też do wszystkich Państwa: piszcie o tym, co Wam się podoba, i o tym, co nie przypada do gustu, co należałoby zmienić i jaka problematyka wzbudza Państwa zainteresowanie. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie.

Pozdrawiamy wszystkich Czytelników

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego